Kamis, 20 Januari 2022

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH-SEKOLAH YPWI KOLAKA

| Kamis, 20 Januari 2022
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH-SEKOLAH YAYASAN PENDIDIKAN
WAHDAH ISLAMIYAH KOLAKA

TAHUN PELAJARAN 2022-2023 

 
 
 

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
RIYADHUSH SHOLIHIN KOLAKA
 

 
 
 
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU 
WIHDATUL UMMAH KOLAKA 
 
 
 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU
WIHDATUL UMMAH KOLAKA
 
 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 
ISLAM TERPADU
WIHDATUL UMMAH KOLAKA
 
 
PONDOK PESANTREN 
TAHFIZHUL QURAN
WAHDAH ISLAMIYAH KOLAKA
 

 
 
PONDOK PESANTREN 
TAHFIZHUL QURAN PUTRI
WAHDAH ISLAMIYAH KOLAKA
 

 

Related Posts

Tidak ada komentar: